• Paire de petits vases de style Rocaille
  • Paire de petits vases de style Rocaille
  • Paire de petits vases de style Rocaille
  • Paire de petits vases de style Rocaille

成对小型釉彩花瓶,法式洛可可风格

精致美观小型成对花瓶,法式洛可可风格,深紫色釉彩。
花瓶主体呈小圆柱形,并带有螺旋。瓶口带有精雕镂空镶边以及把手。瓶底为带叶饰底座,曲折迤逦,典型法式洛可可风格。

青铜件上带有长方形印戳:H.E.
法国艺术家,创作于法国,十九世纪下半叶,约 1880 年。

 

作品尺寸

高度:18 厘米 – 直径:12 厘米

其他建议